Opinió

  ERC de de les Borges, Juneda i Arbeca

Manifest dels representants i militants d'ERC a les seccions locals de les Borges, Juneda i Arbeca respecte a l'oposició al nou projecte de Tracjusa

Consideracions:

Catalunya, pel fet de ser un país amb una notable activitat industrial, una agricultura i ramaderia intensives destacades i un potent sector turístic i comptar amb conurbacions molt poblades, genera una gran quantitat de residus industrials, ramaders i urbans.

La gestió d'aquests residus encara no s'ha resolt satisfactòriament en el marc de l'economia circular i el processament en origen, i sovint s'ha pretès eludir el problema traslladant massivament els residus des dels indrets on es produeixen a altres de més despoblats, on el terreny té menys valor.

La gent de les Garrigues, no fa pas gaires anys i amb ERC al capdavant, va haver d'oposar-se a un abocador de residus industrials i a un dipòsit de materials de rebuig completament aliens a la comarca, per poder preservar la seva salut i qualitat de vida.

En aquest moment, un grapat d'empresaris que disposen d'unes plantes amortitzades però operatives, aprofitant que els ramaders del territori, generalment amb finques petites, tenen dificultats per gestionar els importants volums de purins que generen, pretenen tractar molts milers de tones de CDR's (Combustible Derivat de Residus) per generar energia per gestionar la planta i així maximitzar els beneficis.

En lloc d'emprar altres tecnologies, com les que utilitzen al Segrià, al Pla d'Urgell o a Osona, comarques també exposades a la contaminació provocada per l'excés de nitrats, volen gasificar CDR's perquè per cada tona sotmesa a combustió rebran la suculenta compensació econòmica que estan disposats a pagar els qui els han generat per deslliurar-se'n. Per tant, el moll de l'os del negoci rau no pas en tractar purins, sinó en cobrar per quedar-se els CDR's que a tothom fan nosa.

La combustió d'aquests residus de procedència diversa i composició heterogènia, produeixen un seguit d'emissions que poden constituir una amenaça per a la salut dels habitants de les Garrigues, per a la producció d'aliments de qualitat emparats per la Denominació d'Origen Garrigues o pel marc regulador de l'agricultura integrada o ecològica així com per a la implantació del turisme de qualitat.

Atès tot això volem MANIFESTAR:

Que ens hem oposat, ens oposem i ens oposarem rotundament a la combustió de residus urbans o industrials, perquè constitueix un perill per a la salut dels nostres conciutadans, és incompatible amb el nostre model de comarca basat en la producció d'aliments d'alt valor afegit i en la promoció del turisme de qualitat i contradiu el nostre model de tractament de residus, que advoca per reincorporar-los al cicle productiu, un cop transformats, d'acord amb els principis de l'economia circular i el tractament en origen, per tal d'evitar traslladar-los a grans distàncies generant noves emissions contaminants i problemes circulatoris.

Que demanem a les administracions que protegeixin la qualitat de l'aire que respirem, de les pitjors de Catalunya, vetllant per reduir o eliminar aquelles emissions de diversos tipus que puguin deteriorar-lo.

Que la ramaderia constitueix un important sector econòmic i per això cal que afronti el problema del tractament de les dejeccions que produeix, seguint l'exemple de les tecnologies netes emprades en altres comarques veïnes, que han aconseguit fer-ho amb eficiència sense gasificar residus forans, perquè això garantirà la seva sostenibilitat i el seu futur.

Que les poderoses integradores per a les quals treballen la majoria dels nostres ramaders - que al capdavall només son empleats seus, cobrant per porc engreixat i constituint la baula més feble de la cadena de valor i la que percep la part més petita del benefici - no es poden desentendre de la gestió dels purins que generen els seus porcs i que altres engreixen per a ells i haurien d'invertir en plantes de tractament en cadascuna de les comarques afectades.

Que ens oferim a fer costat als nostres ramaders, molts d'ells membres d'explotacions familiars, per tal que les administracions i les grans integradores assumeixin les responsabilitats que els pertoca i en estreta col·laboració puguin tractar les dejeccions ramaderes en el marc de l'autèntica economia circular, que els permetrà obtenir biogàs, adobs orgànics i altres productes similars, emprant les tecnologies que ja s'utilitzen eficaçment en altres territoris i sense barrejar-ho amb la gestió de residus forans, una activitat absolutament desvinculada de l'activitat ramadera que pretén emprar materials de procedència heterogènia completament aliens al nostre territori.

Les instal·lacions de Tracjusa, a Juneda.

  Pujar

  • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa