Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 25 de setembre de 2015

Sessió plenària ordinària de 25 de setembre de 2015 de l'Ajuntament de les Borges

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 24 de setembre del 2015, a les 21:30 hores, una sessió plenària ordinària. Pel que fa al punt primer, cal destacar que l'aprovació de l'acta del 30 de juliol queda pendent perquè s'hi van sol·licitar correccions; es va aprovar, doncs, l'acta del 31 d'agost.

Podeu escoltar l'arxiu d'àudio del ple a sota.

L'ordre del dia és el següent:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Proposta d'acord de modificació dels estatus de la Mancomunitat de municipis per a la música a les Garrigues.
 3. Proposta d'acord sobre la incorporació del Jutjat de Pau del Vilosell a l'Agrupació de Jutjats de Pau núm. 1/1992.
 4. Proposta de nomenament dels vocals integrants del Consell d'Administració de l'organització especial Patronat Fira de les Garrigues.
 5. Donar compte de l'informe del període mig de pagament a proveïdors (pmp) corresponent al 1r i 2n trimestre de 2015.
 6. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer i segon trimestre 2015.
 7. Donar compte del decret d'alcaldia sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014.
 8. Proposta de fixació de gratificació per acumulació del lloc de treball d'Intervenció de l'ajuntament i autorització, per raó d'especial interès per al servei, de la superació del límit previst en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 9. Proposta de fixació de gratificació per acumulació del lloc de treball de secretària de l'Ajuntament i autorització, per raó d'especial interès per al servei, de la superació del límit previst en l'article 7.1 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 10. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània, consensuada entre els tres partits representats al consistori (CiU, ERC i CUP).
 11. Informe dels decrets dictats per l'alcaldia.
 12. Informe de l'equip de govern.
 13. Precs i preguntes.

A més, en aquest ple, l'alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, va informar que el passat dimecres va signar el decret que permet exercir la sobirania fiscal i pel qual l'Ajuntament ingressarà els impostos a l'Agència Tributària Catalana en lloc d'abonar-los directament al tresor de l'Estat.

Una imatge d'arxiu del ple de l'Ajuntament de les Borges.

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa