Arxiu sonor

  Plens de l'Ajuntament

  Divendres, 27 de novembre de 2020

Sessió plenària ordinària de l'Ajuntament de les Borges del 26 de novembre del 2020

L'Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 26 de novembre, a les 20 hores, la sessió plenària ordinària corresponent. Pots tornar-lo a veure íntegre aquí o escoltar-lo a l'arxiu d'àudio de sota d'aquesta notícia. Els regidors han pogut triar si participaven a la sessió de manera presencial o telemàtica (els edils de l'equip de govern estaven a la sala de sessions de l'Ajuntament, mentre que els de Borges per la República, a l'oposició, estven connectats a través d'internet. També hi ha participat el nou secretari de la Corporació.

Pel que fa a l'ordre del dia, hi ha hagut modificacions respecte al que es va preveure inicialment, ja que es va retirar el tercer punt (referent a l'aprovació inicial del DUPROCIM), tal i com demanava Borges per la República, i es debatrà al ple extraordinari de desempre. D'altra banda, abans de debatre els punts previstos, es va aprovar la urgència d'incloure al ple una moció de reconeixement de l'esport com a servei essencial, presentada per l'equip de govern. Com que Borges per la República no disposava del text de la moció, es va acordar aprovar-la en junta de govern i, a la següent sessió plenària, debatre-la amb tots els regidors.

L'ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (es deixa en suspensió i es proposaria l'aprovació en el proper ple)
 2. Aprovació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal de determinades entitats de caràcter privat (aprovat per 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 en contra de Borges per la República).
 3. Proposta de Resolució presentada per Borges per la República sobre l'estudi de creació d'una taxa per la utilització privativa especial del sòl, subsòl o vol, de domini públic municipal, per part d'empreses subministradores de serveis com (electricitat, gas, aigua i hidrocarburs) (aprovada per unanimitat dels 13 regidors).
 4. Proposta de Resolució presentada per Borges per la República per la restitució immediata del Camí ral de Lleida a Tarragona, entre els termes de les Borges i l'Albi (desestimada per 7 vots en contra de l'equip de govern i 6 a favor de Borges per la República).
 5. Proposta de Resolució presentada per Borges per la República per incorporar la línia Lleida-Montblanc al Pla de Rodalies de Lleida i demanar l'increment i millora de les freqüències horàries (aprovada amb 7 abstencions de l'equip de govern i i 6 vots a favor de Borges per la República).
 6. Moció presentada per Borges per la República per a unes Borges Blanques amb una oferta comercial equilibrada (desestimada per 7 vots en contra de l'equip de govern i 6 a favor de Borges per la República).
 7. Moció presentada per Borges per la República per pintar murals a diverses parets de la ciutat (es voten els punts per separat: el primer i el tercer acord s'aproven per unanimitat, i el segon, referent a pintar la paret de la plaça de les Escoles per la República, es desestima per 7 vots en contra de l'equip de govern i 6 a favor de Borges per la República).
 8. Informe de les gestions dutes a terme pels regidors/es.
 9. Donar compte dels decrets dictats per l'alcaldia.
 10. Precs i preguntes.
Un ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques (foto: arxiu).

  Pujar

 • Ràdio Les Borges 107.1FM Ajuntament de les Borges Blanques

Fem xarxa